Doneren doe je van hart tot hart met slechts 14,3 cent per dag doet u al veel. 

 

 

HELPEN doet LEED en LIJDEN in LIEFDE en VREDE ontvlammen.....© ds. E-F de Jager

 

 

 


 

 

HELP us NOW ....

Your shopping cart is empty!

UITERAARD mag u een hoger bedrag doneren! Vraag dan even om een machtigingskaart of maak een periodieke overschrijving bij uw bank naar:
IBAN: NL05ABNA 0981017827 van WFCCP/HELPusNOW.

 

Vaak horen we: ja maar wat moeten we dan bijdragen of mogen jongeren ook minder bijdragen? Bijdragen zijn altijd zonder verplichting bij HELPusNOW en je zit NOOIT jaren vast aan een verplichte maand- of jaarbijdrage. Zo simpel is dat. Maar wil je toch een soort van leidraad hebben dan zou je hier van uit kunnen gaan:

  • VOLWASSENEN vanaf 25 jaar vragen we slechts € 5,-- per maand bij te dragen.
  • JONGEREN 18 tot 25 jaar vragen we slechts € 2,50 per maand bij te dragen.
  • JONGEREN tot 18 jaar vragen we bij te dragen wat ze kunnen, bijvoorbeeld 50 cent per week is al prachtig!

IMMERS uw betrokkenheid en uw enthousiasme om mensen te helpen, vinden we in alle gevallen van veel grotere waarde. 

Wil je liever geen geld sturen maar wel (gebruikte) spullen inzamelen en versturen? Helemaal goed en een fantastisch idee. Wil je een speciale actie op touw zetten om HELPusNOW onder de aandacht te brengen. Fantastisch!

Doe het met je club, de vereniging, op school of binnen de familie. Hoe meer aandacht "onze" kinderen krijgen hoe beter het in de toekomst met hen zal gaan. 

En wie weet kun jij later – misschien samen met ouders/kinderen –  eens afreizen naar het kind of de kinderen of volwassene waar jij een band mee hebt opgebouwd. DAT zal voor betrokkene(n) van nog grotere waarde zijn dan die welkome en noodzakelijk zeg maar euro per dag!

IBAN: NL05ABNA 0981017827 van WFCCP/HELPusNOW.

 

Als u via deze site doneert houdt u dan rekening met 99 eurocent incassokosten als gevolg van het elektronisch incassosysteem dat door derden wordt beheerd? Deze kosten zijn al verwerkt in de bedragen. Indien u de incassokosten niet wenst te betalen, maak dan uw bijdrage over via een bankoverschrijving.

Wij beloven u dat er geen cent van het netto inkomen in Nederland blijft en dat er geen cent gaat naar vrijwilligers, inbegrepen onze bestuurders welke allemaal onbezoldigd werken. Zo werkt dat in een echt hulpverlenende organisatie. Ook organisatie- en kantoorkosten zullen nimmer meer zijn dan maximaal 35% van het bruto te ontvangen bedrag. Dat is wat wij onszelf hebben opgelegd en daar zullen we aan voldoen, nu en in de toekomst. Elk jaar publiceren wij de cijfers en elk jaar mag U controle uitoefenen.

Wij zouden het heel erg fijn vinden en zelfs van groot belang als er meer aandacht aan HELP us NOW gegeven zou worden in de straat, buurt, dorp of stad waar u woont. Hetzelfde graag bij club, vereniging of op het werk. HELP us NOW moet gehoord en geholpen worden. Helpt U ons NU?? alstublieft?

INDIEN U GRAAG MEER BETROKKEN ZOU WILLEN ZIJN BIJ HET WERK VAN HELP us NOW dan kan dat op vele manieren. WIJ VERZAMELEN OOK GOEDE en BRUIKBARE GOEDEREN IN, KINDERKLEDING en MEISJESKLEDING, SCHOENEN, GEREEDSCHAP, SCHOOLGERIEF enzovoorts. Maar ook brillen, horloges, mobieltjes en "meiden spullen" of zo. Zelf betere ideeën? GRAAG, geef ze gestalte en werk ze uit. Misschien tot ziens in de Filippijnen, Mindanao, Indonesia, Malaysia??